Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
February 29, 2012
Image Size
2.6 MB
Resolution
1228×1230
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
31,854 (14 today)
Favourites
5,810 (who?)
Comments
197
Downloads
963 (1 today)
×
reimu by kirero1 reimu by kirero1
hakurei reimu
Add a Comment:
 

Daily Deviation

Given 2012-03-05
reimu by ~kirero1 is a beautiful and sophisticated drawing with colors that flow in a calming way. ( Suggested by CatCleopatra and Featured by Nyiana-sama )
:iconsaphirazliljewels:
SaphirazlilJewels Featured By Owner 2 days ago  Hobbyist Artist
Are you selling this print? If so I would like to but it.
Reply
:iconsaphirazliljewels:
SaphirazlilJewels Featured By Owner 4 days ago  Hobbyist Artist
Hi I would like to buy this print but it wasn't in your shop. Is this available? 
Reply
:icongokumartin:
GokuMartin Featured By Owner Edited Dec 10, 2014
JAPAN

*Human Sunset Shimmer stands at the front door of Tarikihongan Temple*

Human Sunset Shimmer: WOW! This is so gorgeous! It's just like mom and dad described it! if only Fluttershy was here to see this...

*suddenly, the door of the temple opens, and a shrine maiden notices Human Sunset Shimmer standing there*

???: Anata wa shiyū zaisan-jō fuhō shin'nyū, koko de yatte iru dōomoimasuka? Usero! Kore wa kankōkyaku no tame no bashode wa arimasen!

Human Sunset Shimmer: 
Watashi wa anata o jama shita baai, watashi wa mōshiwakearimasenga, anata wa watashi no subete machiga~tsuo eta! Watashi wa kankōkyaku ni mo shin'nyū-shade wa nai nda yo! Watashinonamaeha Yukina Morisato ga aru-

???: 
Matte, anata ga Morisato o itta no? Moshikashite...

Human Sunset Shimmer: 
Un! Watashi wa Belldandy Morisato ga oyobi Keiichi Morisato ga no musume yo! Watashi wa chōdo... Watashi no ryōshin wa, karera ga America ni idō suru mae ni sunde ita basho o hōmon suru kyūka o toru koto ni shimashita. Kekkyokunotokoro, watashi no gakkō 3 tsuki made heisa sa retanode, watashi wa ima, watashi no te no naka ni, yori ōku no jiyū jikan o motte iru...

???: 
Sate,-chū ni kuru! Anata wa tsuneni koko ni kangei! , Anata wa amarini mo kanarazu kesshite dekimasen mae node shitsurei ni tsuite wa mōshiwakearimasen!

Human Sunset Shimmer: 
Sore wa watashi ga anata no ie o hogo ni tsuite no koto matawa 2 o shitte, rikai shite, OKda...

*Human Sunset Shimmer enters, and later we see her happily drinking tea with the shrine maiden*

???: 
Watashi ga umare, America de sodatta dareka no tame ni, anata wa hijō ni yoku nihongo o hanashi, iwanakereba naranai!

Human Sunset Shimmer: 
Arigatō! Anata wa watashi no ryōshin ni kuwaete, watashi wa... Kare wa Nihon no shōnendaga, kare wa watashi no yō ni, America de umareta chikai watashi no ie ni sunde iru kono yūjin ga iru, sanshō shite, watashitachiha watashitachi ga issho ni naru toki ni hinpan ni gengo o renshū suru keikō ga aru... He wa rikigaku to erekutoronikusu to no hijō ni sainō no aru azayakana kodomo,da...

???: 
Dakara, kare to Skuld wa hontōni chikakudenakereba narimasen...

Human Sunset Shimmer: 
Kare wa watashi ga sōdearu yō ni aijōbukai ryōshin o motsu no to onaji un o motte inakattanode, Skuld wa, kare ga haha ni motsu mottomo chikai monodesu...

???: 
Shikashi, kare wa kare no yūjin to shite anata o motte irunode, kare wa, tonikaku... Mada anata wa Nihon ga sukidesu imanotokoro kanari rakkīdesu?

Human Sunset Shimmer: 
Watashi ga yaru! Sore wa totemo ikiiki to mirikitekidesu! Nekomi Ichi wa jitaku ni modotte chōdo Canterlot Ichi! Ā, watashi wa wasurete shimattakedo... Watashi wa anata no namae o eta koto wa arimasen...

Reimu Hakurei: 
Watashinonamaeha Reimu Hakurei.

*Human Sunset Shimmer almost chokes on her tea*

Reimu Hakurei: 
Watashi wa, watashi ga nanika o machigatte mōshiwakearimasen to itta nda?

Human Sunset Shimmer: 
Īe, arimasen! Nani mo, sore wa hontōni, nanimonai!

Reimu Hakurei: Shikashi, nanika ga akiraka ni anata no kokoro o nayamamasu...

Human Sunset Shimmer: ...Namae Linkara wa anata ni nanika o imi shite iru no ka?

Reimu Hakurei: Linkara? Watashi wa mae ni kare no koto o kiita koto ga nai. Nani ga anata otesū kotodesu ka? Kare wa warui otokodesu ka? Watashi wa sono yōna hito o koe... Kono `Linkara' wa, seikaku ni, anata ni nanimoshinaindeshi kesshite suru un o motte itakara?

Human Sunset Shimmer: (mumbling) It's more about what Linkara did to YOU...

Reimu Hakurei: 
Nani datte?

Human Sunset Shimmer: Anata ga rikai dekinaidarou, kiku...

Reimu Hakurei: Watashi wa sore o utagau. Koko de Nekomi no toshi ni sunde wareware wa hijō ni rikai atsumaridesu..

Human Sunset Shimmer: ... Anata wa mada rikai dekinaidarou. Sore wa OK, Morisato ga kazoku no himitsuda...Desu ka?

Reimu Hakurei: Sore wa kazoku no himitsu ga dasate, moshi, watashi wa sore ijō no mondai o osu koto wa arimasen...


Reply
:iconbunnyhat-j:
BunnyHat-J Featured By Owner Apr 26, 2014  Student General Artist
Wow, perfect owo
Reply
:iconmangaartstudios:
MangaArtStudios Featured By Owner Apr 12, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Hi, i'm a traditional hobby artist and i'm interested in digital drawings but i am afraid that i won't be using my traditional media anymore, when do you think it's 'time' to start digitally?
Reply
:iconhusariya098:
husariya098 Featured By Owner Sep 8, 2013  Hobbyist Digital Artist
yes :iconkakathumbsupplz:
Reply
:iconmoonchoco1995:
MoonChoco1995 Featured By Owner Mar 19, 2013  Hobbyist Digital Artist
gorgeous
Reply
:icongiragross:
giragross Featured By Owner Mar 7, 2013  Student General Artist
insane!
Reply
:iconvermillionfenrir:
VermillionFenrir Featured By Owner Dec 26, 2012  Hobbyist General Artist
this is beyond awesomeness! the colouring are so beautiful and the detail is stunning :icongoodjobplz:
Reply
:iconkomodovis:
komodovis Featured By Owner Nov 18, 2012
wow
Reply
Add a Comment: